Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Zowel de Russische stad Asbest als de Canadese stad Asbestos (in de provincie Quebec) zijn vernoemd naar dit natuurlijke product. Asbest is ook een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten) die opgebouwd zijn uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. De asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen bij ruwe asbest herken je aan de kleur tot welke soort het asbest behoort. Eens verwerkt, lukt dat niet meer. Dan heb je laboratoriumanalyses nodig om de soorten te onderscheiden. Commercieel gezien zijn de volgende drie soorten asbest van belang geweest: chrysotiel, crocidoliet en amosiet. Bij inademing vormen alle soorten een gezondheidsrisico, maar blauwe en bruine asbest zijn het gevaarlijkst.

Neem contact op