Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Zo zijn de Russische stad Asbest evenals de Canadese stad Asbestos (in de provincie Quebec) vernoemd naar dit natuurlijke product. Asbest is ook een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten) die opgebouwd zijn uit fijne, microscopisch kleine vezels.

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen, maar de asbestvezels zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin asbest), anthophylliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen).

Alleen bij ruwe asbest kan men aan de kleur zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer en dien je beroep te doen op laboratoriumanalyses. Commercieel gezien zijn de volgende drie soorten asbest van belang geweest: chrysotiel, crocidoliet en amosiet. Bij inademing kunnen ze alle drie erg schadelijk zijn maar blauw en bruin asbest zijn het gevaarlijkst.

Neem contact op