Veilig stalen nemen

ASBEST

Asbest is een materiaal waaraan ernstige gezondheidsrisico’s verbonden zijn. Er zijn dus een aantal aandachtspunten waarmee u best rekening houdt wanneer u met asbesthoudende materialen in aanraking komt:

 • Panikeer vooral niet! Asbest kan schadelijk zijn voor uw gezondheid, maar veel hangt af van de soort asbesttoepassingen, de kans op beschadiging van het materiaal en de staat waarin het materiaal verkeert. Soms is het noodzakelijk om asbest professioneel te laten verwijderen, maar in andere gevallen kan u het asbest zelf verwijderen of zelfs laten zitten. Belangrijk is dat u zich eerst goed informeert.
 • Tracht zo min mogelijk beschadigingen aan te brengen aan het materiaal wanneer u zelf een staal neemt.
 • Gebruik zeker geen snel draaiende werkmachines. Vermijd schuren, slijpen, boren, breken,…
 • Vermijd het gebruik van een “gewone” stofzuiger. Een stofzuiger filtert de vezels niet maar blaast ze in het rond wat het risico op contaminatie net vergroot.
 • Vernevel de omgeving van de staalname met water (bv. met een plantenspuit). Dit vermindert de vezelemissie. Let wel op dat je niet overdrijft want als het staal zelf nat wordt, bemoeilijkt dit de analyse.
 • Gebruik een P3-stofmasker en eventueel beschermende kledij zoals een wegwerpoverall en handschoenen.
 • Voorkom verspreiding naar asbestvrije zones door bv. contaminatie via schoenen, kledij.
 • Gooi besmette kledij weg.
 • Zorg voor voldoende verluchting.
 • Ontstof de oppervlakten in de onmiddellijke omgeving van de staalname (alsook de staalzakjes) met een vochtige doek die u daarna wegwerpt, uiteraard goed verpakt in een gesloten plastic zak.
 • We raden u aan om de beschadiging die ontstaan is door de staalname toe te dekken. Dit kan bijvoorbeeld met lijm, tape of een laklaag.
 • Gebruik nooit een hogedrukreiniger op (vermoedelijke) asbestcementleien en golfplaten om ze te ontmossen. Zo kan beschadiging ontstaan en kunnen de asbestvezels vrijkomen.
 • Verpak de stalen hermetisch en dubbel in een (her)sluitbare zak. Tracht hierbij zo weinig mogelijk lucht in het zakje te verzamelen om het risico op ‘openploffen’ te vermijden.

ZWARE METALEN

Anders dan bij asbest, kunnen zware metalen zeer toxisch zijn en schadelijk zijn bij huidcontact, bij inademing en zelfs via voeding!

Wanneer u een staal van verdachte materialen wil nemen, doet u dit best met het dragen van beschermende kledij en masker. Afhankelijk van de ruimte en het gebruik van deze ruimte, is het wenselijk om de desbetreffende ruimte in te sluiten tegen eventuele verspreiding van loodhoudende stoffen en/of dampen.

U kan een monster aanleveren van verfschilfertjes, schraapsels en/of een stuk van het geverfde materiaal.

Neem gerust contact op met Fibrecount in geval van twijfel of indien u het staal door onze diensten wil laten nemen.

Neem contact op

Stalen kunnen verstuurd worden per post naar:

Fibrecount nv, t.a.v. Labo
Vluchtenburgstraat 13, 2630 Aartselaar

Of u kan ze tijdens de kantooruren komen afgeven aan de receptie van het labo vanaf 08u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u30.