TEM analyse

330.00

Bij deze analyse wordt de concentratie van asbestvezels in de lucht weergegeven.

Let op: de vermelde prijs is excl. BTW, verplaatsing en monstername.