Fibrecount Environmental Control

Fibrecount is in 1985 in België opgericht als milieulaboratorium. Vanaf het begin heeft Fibrecount zich gespecialiseerd in asbestanalyses en -luchtmetingen. Sinds 2019 is het labo verder uitgebreid zodat naast asbest ook zware metalen in materialen gedetecteerd kunnen worden.

Het is onze missie om bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Het laboratorium onderzoekt water- lucht- , grond- , en materiaalmonsters op de mogelijke aanwezigheid van gezondheidsbedreigende stoffen zoals asbest en zware metalen.

Jaarlijks worden er meer dan 100.000 monsters in ons labo geanalyseerd, met de modernste apparatuur en volgens de laatste normeringen en richtlijnen. Daarnaast beschikken we over een team van analisten die op locatie luchtmetingen uitvoeren en materiaalmonsters nemen.

Fibrecount België is een erkend en geaccrediteerd laboratorium  (onder registratienummer 414-TEST bij BELAC) voor de bepaling van asbest en andere schadelijke vezels met behulp van fase-contrast-microscopie en transmissie-elektronenmicroscopie (volgens de directe methode) en asbestidentificatie in materialen met behulp van gepolariseerde lichtmicroscopie.