Fibrecount Environmental Control

Fibrecount is in 1985 in België opgericht als milieulaboratorium. Van meet af aan heeft Fibrecount zich gespecialiseerd in asbestanalyses en -luchtmetingen. Sinds 2019 detecteren we materialen ook op aanwezigheid van zware metalen.

Voor een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Het is onze missie om bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Het laboratorium onderzoekt water- lucht- , grond- , en materiaalmonsters op de mogelijke aanwezigheid van gezondheidsbedreigende stoffen zoals asbest en zware metalen.

Analyse ter plaatse en in het labo

Jaarlijks analyseren we meer dan 100.000 monsters in ons labo, met de modernste apparatuur en volgens de laatste normeringen en richtlijnen. Daarnaast beschikken we over een team van analisten die op locatie luchtmetingen uitvoeren en materiaalmonsters nemen.

Erkend en geaccrediteerd labo

Fibrecount België is een erkend en geaccrediteerd laboratorium  (onder registratienummer 414-TEST bij BELAC) voor de bepaling van asbest en andere schadelijke vezels met behulp van fase-contrast-microscopie en transmissie-elektronenmicroscopie (volgens de directe methode) en asbestidentificatie in materialen met behulp van gepolariseerde lichtmicroscopie.