Zware metalen

‘Zware metalen’ is een verzamelnaam voor metalen zoals Chroom, lood, cadmium, kwik, arseen, nikkel en zink. Een teveel aan zware metalen kan schadelijk zijn voor de gezondheid en schade berokkenen aan de nieren, de lever, de hersenen en het zenuwstelsel.

Gezondheidsrisico’s door lood

Lood is uitermate toxisch en kan het menselijk organisme binnendringen via de luchtwegen, huidcontact en voeding. Langdurige blootstelling aan lood kan hersenbeschadigingen veroorzaken of tot dementie leiden. Het meest bekende gezondheidsprobleem is saturnisme wat vooral bij jonge kinderen hersenstoornissen veroorzaakt. De meeste loodbesmettingen gebeuren door blootstelling aan oude verflagen in oude woningen. Wanneerde verf afbladdert, komt lood vrij in de atmosfeer. Lood kan ook terechtkomen in drinkwater wanneer het door loden buizen stroomt, vooral in streken waar het verdeelde water zacht is.

Gezondheidsrisico’s door chroom

Net als asbest was chroom populair in gebruik omdat het zich makkelijk kon hechten aan andere metalen en verwerkt kon worden in hout, verf en plastic. Het bood extra stevigheid en bescherming tegen corrosie. Denk bijvoorbeeld aan roestvrij staal, beschermende verf, geïmpregneerd hout en deklagen van militaire voertuigen.

Maar wanneer je chroomhoudende materialen bewerkt (boren, slijpen, lassen), of je verwijdert de primer, dan kan de stof door inademing, huidcontact of door opname via de mond in het lichaam terechtkomen.

Zelfs een kleine hoeveelheid kan al kanker veroorzaken. De kans op longkanker is het grootst, maar het wordt ook verdacht van het veroorzaken van kanker in andere organen

Klik hier om doorgeleid te worden naar de bestelpagina indien je graag verdachte materialen wil laten detecteren op aanwezigheid van lood.

Neem contact op