De meest voorkomende asbesttoepassingen in en rond de woonst

Met het blote oog kan je nooit met 100% zekerheid stellen of een materiaal al dan niet asbesthoudend is. Wel zijn er veel voorkomende toepassingen waarvan gebleken is dat deze vaak asbesthoudend zijn. We zetten ze even voor u op een rijtje:

Buitentoepassingen

 • Dak- of gevelbekleding (asbestleien, golfplaten,…)
 • Vensterbanken,bloembaken uit asbestcement
 • Afdichtingsvoegen, omlijstingen
 • Schoorsteen
 • Regenpijp
 • Decoratieve elementen

Binnentoepassingen

 • Onderdak
 • Vinyl vloerbekleding en lijm
 • Vloertegels, imitatiemarmer
 • Valse plafonds en onderdak
 • Afdichtingskoorden kachel
 • Plaasterisolatie

Technische ruimtes

 • Stookplaatsen
 • Leidingisolatie
 • Elektriciteitscabine
 • Kabeldoorgangen

Ook op site van Ovam vindt u uitgebreide info terug, of bezoek de preventie- en sensibiliseringscampagne van Fedris en Constructiv; Wees alert voor asbest. Wil u echter 100% zeker zijn, dan moet u een staal laten analyseren. Het Fibrecount labo is volledig geaccrediteerd en erkend om dergelijke analyses uit te voeren.

Voordat u zelf stalen neemt
Informeer u goed zodat u op een veilige manier stalen kan nemen. Ook is het belangrijk dat u een verschil maakt tussen hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest:

 • Hechtgebonden asbest: hier zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal (bv. asbestcementen golfplaten, leien of buizen). Zolang dat asbest in goede staat is en niet onvoorzichtig wordt bewerkt, komen er nauwelijks vezels vrij.
 • Niet-hechtgebonden asbest: hier zitten de vezels min of meer los (bv. asbesthoudende kachelkoord of plaaster-isolatie met juten doek rond isolatiebuizen). De vezels komen dus gemakkelijk vrij, zeker als het materiaal beschadigd is of gemanipuleerd wordt.

Neem zeker onze veiligheidstips door of bekijk de brochure Asbest & Zware metalen.