Asbest herkennen

In principe herken je asbest niet met het blote oog. Enkel een erkend laboratorium kan je definitief uitsluitsel geven of een materiaal asbest bevat of niet.

Wel zijn er enkele tips die je helpen om het risico op asbest in te schatten.

1. Bouwjaar

  • Asbest was enorm populair vanaf WOII tot midden jaren ’90 en het gebruik ervan werd in België pas verboden in 2001! Dateert het pand uit die periode, of zijn er verbouwingen geweest vóór 2001? Dan is de kans groot dat er asbesthoudende materialen gebruikt zijn.
  • Tot 1980 bevatten zo goed als alle Belgische bouwmaterialen op basis van vezelcement asbest.
  • In nieuwbouwwoningen (>2001) worden geen asbesthoudende materialen meer gebruikt.

2. Productinfo

  • Soms kan de fabrikant, verkoper of de installateur van het materiaal je vertellen of er al dan niet asbest in het materiaal verwerkt zit.

3. Vlamtest

  • Asbestvezels zijn onbrandbaar. Vezels die blijven gloeien in een vlam zijn wellicht asbestvezels. Vezels die wegsmelten of opbranden zijn geen asbesthoudende vezels.

4. Kenmerken van golfplaten of leien

  • Asbesthoudende platen hebben vaak een typerende honingraat structuur op de achterkant.
  • Is op een golfplaat of lei de aanduiding ‘AT’ te lezen, dan bevat die zeker asbest. Staat er echter ‘NT’ (New Technology) op een cementplaat of lei, dan is deze asbestvrij.

Op de website van OVAM van de Vlaamse Overheid kan je nog meer richtlijnen en informatie terugvinden.

Als je zekerheid nodig hebt, laat je een staal van het asbestverdachte materiaal analyseren. Ons labo helpt je hierbij.

Als je graag een staal laat controleren op eventuele aanwezigheid van asbest, klik dan hier. Voordat je aan de staalname begint, raden we je aan om onze veiligheidsadviezen grondig door te nemen.

Neem contact op