Asbest herkennen

In principe kan je asbest niet met het blote oog herkennen. Enkel een erkend laboratorium kan hierin definitief uitsluitsel geven.

Wel zijn er enkele praktische tips die het mogelijk maken om een inschatting van het risico te maken:

  • Asbest was enorm populair vanaf WOII tot midden jaren ’90 en het gebruik ervan werd in België pas verboden in 2001! Dateert het pand uit die periode, of zijn er verbouwingen geweest voor 2001? Dan is de kans groot dat er asbesthoudende materialen gebruikt zijn.
  • Tot 1980 bevatten zo goed als alle in België vervaardigde bouwmaterialen vezelcement asbest.
  • In nieuwbouwwoningen (>2001) worden geen asbesthoudende materialen gebruikt.
  • Soms kan de fabrikant, verkoper of de installateur van het materiaal u vertellen of er al dan niet asbest in het materiaal verwerkt zit.
  • Asbestvezels zijn onbrandbaar. Vezels die blijven gloeien in een vlam zijn wellicht asbestvezels. Vezels die wegsmelten of opbranden zijn geen asbesthoudende vezels.
  • Asbesthoudende platen hebben vaak een typerende honingraat structuur op de achterkant.
  • Is op een golfplaat of lei de aanduiding ‘AT’ te lezen, dan bevat die zeker asbest. Staat er echter ‘NT’ (New Technology) op een cementplaat of lei, dan is deze asbestvrij.
  • Via de Vlaamse Overheid kan u eveneens verdere richtlijnen en informatie terugvinden. Klik hier om doorgeleid te worden.

Als u graag een staal laat controleren op eventuele aanwezigheid van asbest, klik dan hier. We raden u in dit geval wel aan om onze veiligheidsadviezen even door te nemen.

Neem contact op